"”Et på alle måder stort værk ... en guldgrube, som man i fremtiden vil kunne gøre frugtbare fund i”"

Aktuel Naturvidenskab