"

"På en måde overskrider hun grænserne imellem kønnene, hvilket er ironisk, eftersom en stor delaf hendes materiale netop handler om
køn."

"

Politiken


Køb bogen